โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

วันที่ 25 มี.ค. 2562

เอกลักษณ์ของโรงเรียน  คือ  การส่งเสริมการอ่าน

โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย

ที่อยู่

โทรศัพท์ 02-4650424 อีเมล์ : mynsc@truemail.co.th

Engine by SchoolWeb.in.th