โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย

คติพจน์ของโรงเรียน

วันที่ 21 พ.ย. 2561

รับผิดชอบในหน้าที่   รู้สามัคคี   มีน้ำใจ

โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย

ที่อยู่

โทรศัพท์ 02-4650424 อีเมล์ : mynsc@truemail.co.th

Engine by SchoolWeb.in.th