โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

วันที่ 21 พ.ย. 2561

อัตลักษณ์ของโรงเรียน  คือ  ใฝ่เรียนรู้
 

โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย

ที่อยู่

โทรศัพท์ 02-4650424 อีเมล์ : mynsc@truemail.co.th

Engine by SchoolWeb.in.th