โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

วันที่ 16 ก.พ. 2562

  ภายในปี 2555 โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย จัดการศึกษาได้มาตรฐาน ก้าวทันเทคโนโลยี นักเรียนมีคุณภาพอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยประสานชุมชน และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยยึดหลักวินัยนำ คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ ประสานชุมชน

โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย

ที่อยู่

โทรศัพท์ 02-4650424 อีเมล์ : mynsc@truemail.co.th

Engine by SchoolWeb.in.th