โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย

สีประจำโรงเรียน

วันที่ 13 ธ.ค. 2560

สีประจำโรงเรียน      

  ชมพู น้ำเงิน   

    ความหมาย       

ชมพู       หมายถึง  ความสดใส   ร่าเริง

น้ำเงิน     หมายถึง  ความเข้มแข็ง  ความสามัคคี

โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย

ที่อยู่

โทรศัพท์ 02-4650424 อีเมล์ : mynsc@truemail.co.th

Engine by SchoolWeb.in.th