โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย

ปรัชญาของโรงเรียน

วันที่ 19 ก.พ. 2561

การศึกษา   เพื่อพัฒนาความรู้    คู่คุณธรรม

โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย

ที่อยู่

โทรศัพท์ 02-4650424 อีเมล์ : mynsc@truemail.co.th

Engine by SchoolWeb.in.th