โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย

ประวัติโรงเรียน

วันที่ 20 ม.ค. 2562

     ประวัติโรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย

         โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย ตั้งอยู่ในที่ดินของวัดใหม่ยายนุ้ย เลขที่  282/2  ซอยวุฒากาศ 24  ถนนวุฒากาศ   แขวงตลาดพลู   เขตธนบุรี      กรุงเทพมหานคร     10600    

             ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม   2505 เดิมชื่อว่าโรงเรียนเทศบาลวัดใหม่ยายนุ้ย  เปิดสอนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 – 6 ตามหลักสูตรประถมศึกษา และระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ( กระทรวงธรรมการเดิม )

              ในปี 2505  ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนเรือนไม้  2  ชั้น  ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว  35  เมตร มีเนื้อที่  378  ตารางเมตร  เป็นเงิน  425,000บาท  และได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย   สังกัดกรุงเทพมหานคร   ในปี พ.ศ. 2519    
              พ.ศ. 2523  ได้งบประมาณสร้างตึก  4  ชั้น   ขนาดกว้าง 9  เมตร ยาว  32  เมตร  มีเนื้อที่  288  ตารางเมตร  เป็นเงิน  2,650,000  บาท                          
              พ.ศ. 2533  กั้นห้องใต้ถุนโล่งเป็น ห้องอาจารย์ใหญ่ ห้องธุรการ ห้องโถง  ห้องสมุด     ห้องตัดผม  ห้องพักครู  ห้องพยาบาล  ห้องพัสดุ                             
              พ.ศ. 2535  สร้างอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น  ชั้นบนทำห้องสมุด  ชั้นล่างเป็นโรงอาหาร
              พ.ศ. 2538  ก่อสร้างบ้านพักภารโรง  3  ห้องครึ่ง  ชั้นล่างเป็นห้องส้วม  10  ห้อง  และที่ปัสสาวะชาย

 


       

				
				

โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย

ที่อยู่

โทรศัพท์ 02-4650424 อีเมล์ : mynsc@truemail.co.th

Engine by SchoolWeb.in.th