โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย

ประวัติโรงเรียน

วันที่ 18 พ.ย. 2561

     ประวัติโรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย

         โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย ตั้งอยู่ในที่ดินของวัดใหม่ยายนุ้ย เลขที่  282/2  ซอยวุฒากาศ 24  ถนนวุฒากาศ   แขวงตลาดพลู   เขตธนบุรี      กรุงเทพมหานคร     10600    

             ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม   2505 เดิมชื่อว่าโรงเรียนเทศบาลวัดใหม่ยายนุ้ย  เปิดสอนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 – 6 ตามหลักสูตรประถมศึกษา และระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ( กระทรวงธรรมการเดิม