โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) watchantaburi (pimphachanuko)

16 กันยายน 2560 ครูโรงเรียนวัดจันทบุรีฯได้ร่วมชมการแสดงผลงานโครงการคุณธรรม ถอดบทเรียนผู้เรียนศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานคุณธรรม ณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

วันที่ 20 ก.ย. 2560
ผู้เข้าชม : 33
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์
Feature
Link การศึกษา