โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) watchantaburi (pimphachanuko)

ข้อมูลนักเรียน

วันที่ 16 ก.พ. 2562
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล2 6 7 13 1
อนุบาล3 4 7 11 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 12 6 18 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 7 10 17 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 6 3 9 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3 4 7 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 11 7 18 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 5 4 9 1
รวม 54 48 102 8
ประชาสัมพันธ์
Feature
Link การศึกษา