โรงเรียนวัดบางขุนนนท์

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 11 ส.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 86
 
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนวัดบางขุนนนท์กำหนดจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ห้องเรียนโลกกว้างทัศนศึกษาซาฟารีเวิลด์ ในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560ณ ซาฟารีเวิลด์ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีโอกาสได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในสถานที่จริง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลาทุกสถานที่ และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเจตคติที่ดี และพัฒนาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
โรงเรียนวัดบางขุนนนท์กำหนดจัดพิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษา และทำบุญเลี้ยงพระเพล (พระสงฆ์ 9 รูป)ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560 ซึ่งมีกำหนดการดังนี้ 08.30 น. พิธีไหว้ครู 09.30 น. มอบทุนการศึกษา 10.00 น. ทำบุญเลี้ยงพระเพล (พระสงฆ์ 9 รูป)