โรงเรียนวัดบางฝ้าย
ค้นหา
ข่าวกิจกรรม

การจัดกิ จกรรมลอยกระทง ณ. วัดบางฝ้าย มีการประกวดนางนพมาศ มีการจำหน่ายกระทง เพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาของนักเรียน

CONNECT WITH US