โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
ค้นหา

วงรี

ใบความรู้หน่วยที่ 8 ภาคตัดกรวย  เรื่อง วงรี   (สัปดาห์ที่ 16)

                นิยาม  วงรี คือทางเดินของจุดที่มีผลบวกของระยะจากจุดบนวงรีไปยังจุดจุดคง(Fixed Point)
                                2 จุด เป็นค่าคงตัว  จุด 2 จุด นี้ เรียกว่า  จุดโฟกัส (Focus)
 

                                                                                                                จากรูปจะได้ 
 
 
                วงรีนอกจากจะมีจุดโฟกัสแล้ว  ยังมีส่วนประกอบอื่น ดังนี้ 
                จุดศูนย์กลาง (Center)  ของวงรี  คือ จุดกึ่งกลางระหว่างจุดโฟกัสทั้งสองจุด
                แกนหลัก (Major Axis)ของวงรี  คือ เส้นตรงที่ผ่านจุดโฟกัสทั้งสอง  มีจุดปลายอยู่ที่เส้นรอบวงของวงรี
                แกนรอง (Minor  Axis)  ของวงรี คือ เส้นตรงที่ตั้งฉากกับแกนหลัก และผ่านจุดศูนย์กลางของวงรี
                                                                                       มีปลายทั้งสองที่เส้นรอบรูปของวงรี     
                จุดยอด (Vertex) ของวงรี  คือ  จุดที่แกนหลักตัดกับวงรี 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > วงรี


 

CONNECT WITH US