โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ

กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง

วันที่ 30 ม.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 16
กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 30 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 06.00 - 07.30 น. และ 15.30 - 17.00 น. ณ สนามโดมโรงเรียนทุ่งมหาเมฆข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 31 มกราคม 2560 ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในงาน "หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน บูรณาการสู่ทักษะศตวรรษที่ 21" ที่โรงเรียนนนทรีวิทยา เด็กชายพรมงคล ตันนิกร นักเรียนชั้นป.6/1 ได้รางวัลชนะเลิศ (83/100คะแนน) เด็กชายวริทธิ์พน ศิริปริญญานันท์ นักเรียนชั้นป.6/2 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (76/100 คะแนน)
กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 30 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 06.00 - 07.30 น. และ 15.30 - 17.00 น. ณ สนามโดมโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการสุดารัตน์ พลแพงพา เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตน สวนสนามยุวกาชาด และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ

ที่อยู่ เลขที่ 13 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

โทรศัพท์ 022861748 โทรสาร 022873240 อีเมล์ : tungmahamek11@gmail.com

Engine by SchoolWeb.in.th