ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กีฬาสี Game day จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 28 ...

กีฬาสี Game day 2013 กีฬาสี Game day จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 28 ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

Fun Course for Smart Kids

ในสัปดาห์ที่ 4 ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของกิจกรรมพิเศษ Fun Course for Smart Kids นี้ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม

ในสัปดาห์ที่ 3 นี้เด็กๆได้เรียนรู้และสนุกสนานกับกิจกรรม "วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม" ...

ข่าวการศึกษาไทย by www.enn.co.th
สทศ.เปิดรับสมัครสอบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สำหรับครูและผู้สนใจ สทศ.เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2557 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22...
รับตรง เภสัชฯ ม.บูรพา 57 รอบ 2 สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธีแบบรับตรง (Direct Admissions) รอบที่ 2ปีการศ...
รับตรง ม.มหิดล อินเตอร์ (MUIC) เปิดรับสมัครแล้ว!!! วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) เปิดรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ)  ...