ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กีฬาสี Game day จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 28 ...

กีฬาสี Game day 2013 กีฬาสี Game day จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 28 ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

Fun Course for Smart Kids

ในสัปดาห์ที่ 4 ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของกิจกรรมพิเศษ Fun Course for Smart Kids นี้ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม

ในสัปดาห์ที่ 3 นี้เด็กๆได้เรียนรู้และสนุกสนานกับกิจกรรม "วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม" ...

ข่าวการศึกษาไทย by blog.eduzones.com
โครงการ Young SU Camp (ค่ายเปิดประตูสู่ฝัน บ้านสีฟ้า ครั้งที่ 4) เชิญชวนน้อง ๆ ระดับชั้น ม.ปลายหรือเทียบเท่า ที่กำลังตามหาความฝัน มาร่วมค้นหาประสบการณ์ของความเป็น "อักษรศาสตร์ ศิลปากร" Young SU CAMP ค่ายเปิดประตูสู่ฝัน บ
มธ.รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการหลักสูตรวารสารบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชนศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ ปี 2558 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ ...
สทศ.เร่งนักเรียนจ่ายค่าสมัคร GAT/PAT รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สทศ.เปิดรับสมัครสอบการทดสอบความถนัดทั่วไป หรือ แกต และการทดสอบความถ...