ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กีฬาสี Game day จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 28 ...

กีฬาสี Game day 2013 กีฬาสี Game day จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 28 ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

Fun Course for Smart Kids

ในสัปดาห์ที่ 4 ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของกิจกรรมพิเศษ Fun Course for Smart Kids นี้ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม

ในสัปดาห์ที่ 3 นี้เด็กๆได้เรียนรู้และสนุกสนานกับกิจกรรม "วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม" ...

ข่าวการศึกษาไทย by blog.eduzones.com
50ทุนเรียนการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม ซีพีเอฟจับมือ PIM ผลิตบัณฑิตป้อนครัวโลก ซีพีเอฟ ร่วมมือกับสถาบันฯ ปัญญาภิวัฒน์ ผลิตบัณฑิตคุณภาพป้อนครัวโลก ในหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม ...
ความหวังของการศึกษาไทย การปฏิรูปการศึกษา มันยากเกินกว่าจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงเพียงลำพัง เพราะการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนและการสอบ เพื่อจะสร้างผู้เรียนให้มี ความรู้ ความคิด ความสามารถ และค...
สทศ.จะปิดระบบการชำระเงิน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เปิดระบบรับสมัครทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1/2...