โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

ดาวน์โหลดข้อสอบ ONET

วันที่ 31 พ.ค. 2556
ผู้เข้าชม : 1860


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


รายวิชา วิทยาศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์
ข้อสอบ ONET'55 (ปีการศึกษา 2554) ข้อสอบ ONET'55 (ปีการศึกษา 2554)
ข้อสอบ ONET'54 (ปีการศึกษา 2553) ข้อสอบ ONET'54 (ปีการศึกษา 2553)
ข้อสอบ ONET'53 (ปีการศึกษา 2552) ข้อสอบ ONET'53 (ปีการศึกษา 2552)
ข้อสอบ ONET'52 (ปีการศึกษา 2551) ข้อสอบ ONET'52 (ปีการศึกษา 2551)
ข้อสอบ ONET'51 (ปีการศึกษา 2550) ข้อสอบ ONET'51 (ปีการศึกษา 2550)

รายวิชา ภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาไทย
ข้อสอบ ONET'55 (ปีการศึกษา 2554) ข้อสอบ ONET'55 (ปีการศึกษา 2554)
ข้อสอบ ONET'54 (ปีการศึกษา 2553) ข้อสอบ ONET'54 (ปีการศึกษา 2553)
ข้อสอบ ONET'53 (ปีการศึกษา 2552) ข้อสอบ ONET'53 (ปีการศึกษา 2552)
ข้อสอบ ONET'52 (ปีการศึกษา 2551) ข้อสอบ ONET'52 (ปีการศึกษา 2551)
ข้อสอบ ONET'51 (ปีการศึกษา 2550) ข้อสอบ ONET'51 (ปีการศึกษา 2550)


รายวิชา สังคมศึกษาฯ รายวิชาสุขศึกษา,พลศึกษา,การงาน
ข้อสอบ ONET'55 (ปีการศึกษา 2554) ข้อสอบ ONET'55 (ปีการศึกษา 2554)
ข้อสอบ ONET'54 (ปีการศึกษา 2553) ข้อสอบ ONET'54 (ปีการศึกษา 2553)
ข้อสอบ ONET'53 (ปีการศึกษา 2552) ข้อสอบ ONET'53 (ปีการศึกษา 2552)
ข้อสอบ ONET'52 (ปีการศึกษา 2551) ข้อสอบ ONET'52 (ปีการศึกษา 2551)
ข้อสอบ ONET'51 (ปีการศึกษา 2550) ข้อสอบ ONET'51 (ปีการศึกษา 2550)


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา วิทยาศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์ ข้อสอบ ONET'55 (ปีการศึกษา 2554) ข้อสอบ ONET'55 (ปีการศึกษา 2554) ข้อสอบ ONET'54 (ปีการศึกษา 2553) ข้อสอบ ONET'54 (ปีการศึกษา 2553) ข้อสอบ ONET'53 (ปีการศึกษา 2552) ข้อสอบ ONET'53 (ปีการศึกษา 2552) ข้อสอบ ONET'52 (ปีการศึกษา 2551) ข้อสอบ ONET'52 (ปีการศึกษา 2551) ข้อสอบ ONET'51 (ปีการศึกษา 2550) ข้อสอบ ONET'51 (ปีการศึกษา 2550) รายวิชา ภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาไทย ข้อสอบ ONET'55 (ปีการศึกษา 2554) ข้อสอบ ONET'55 (ปีการศึกษา 2554) ข้อสอบ ONET'54 (ปีการศึกษา 2553) ข้อสอบ ONET'54 (ปีการศึกษา 2553) ข้อสอบ ONET'53 (ปีการศึกษา 2552) ข้อสอบ ONET'53 (ปีการศึกษา 2552) ข้อสอบ ONET'52 (ปีการศึกษา 2551) ข้อสอบ ONET'52 (ปีการศึกษา 2551) ข้อสอบ ONET'51 (ปีการศึกษา 2550) ข้อสอบ ONET'51 (ปีการศึกษา 2550) รายวิชา สังคมศึกษาฯ รายวิชาสุขศึกษา,พลศึกษา,การงาน ข้อสอบ ONET'55 (ปีการศึกษา 2554) ข้อสอบ ONET'55 (ปีการศึกษา 2554) ข้อสอบ ONET'54 (ปีการศึกษา 2553) ข้อสอบ ONET'54 (ปีการศึกษา 2553) ข้อสอบ ONET'53 (ปีการศึกษา 2552) ข้อสอบ ONET'53 (ปีการศึกษา 2552) ข้อสอบ ONET'52 (ปีการศึกษา 2551) ข้อสอบ ONET'52 (ปีการศึกษา 2551) ข้อสอบ ONET'51 (ปีการศึกษา 2550) ข้อสอบ ONET'51 (ปีการศึกษา 2550)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
โครงงาน/กิจกรรม : เยาวชนคนอาสา พัฒนาทุ่งกว๋าว เทิดไท้องค์ราชัน โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. 35รายละเอียดโครงงาน/กิจกรรม > Young volunteers develop Thungkaow community for His Majesty the King

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

ที่อยู่ 194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

โทรศัพท์ 054823117 โทรสาร 054823118 อีเมล์ : webmaster@thungkaow.ac.th

เว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่า

Engine by SchoolWeb.in.th