โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์

Nakhonrangsit Thepthanya School

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง 1/2560

วันที่ 15 พ.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 197

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 เพื่อให้ผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางสถานศึกษา และปฏิบัติตนตามกฎให้ถูกต้อง และในวันเดียวกันนี้ทางโรงเรียนจ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนด้วย

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 เพื่อให้ผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางสถานศึกษา และปฏิบัติตนตามกฎให้ถูกต้อง และในวันเดียวกันนี้ทางโรงเรียนจ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนด้วย