โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) จ.ลำปาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาอาหารกลางวัน

วันที่ 12 ต.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านแสนเมืองมูล) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านแสนเมืองมูล) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) จ.ลำปาง

ที่อยู่

โทรศัพท์ 083-2091652 อีเมล์ : tassaban1@gmail.com

Engine by SchoolWeb.in.th