โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์

Settabutr Upathum School

ผลสำรวจอึ้ง!! ครูไทยสนใจการประเมินมากกว่าการสอน !?

วันที่ 20 ธ.ค. 2557
ผู้เข้าชม : 382

เจาะ ตารางชีวิตครูไทย ใน1ปี  42%ยุ่งอยู่กับประเมิน ถูกดึงเวลาสอน  

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.)  ได้เผยข้อมูลเกี่ยวกับ ตารางชีวิตครูไทยใน1ปี โดยได้ทำการสำรวจครูผู้ได้รับรางวัลครูสอนดีจากสสค. ซึ่งมีอายุเฉลี่ยและวิทยฐานะสูงกว่าครูทั่วไป กระจายตัวครอบคลุมโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ จำนวน 427 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 15 ก.ย.-15 ต.ค.ที่ผ่านมาพบว่า ใน 1 ปี มีจำนวนวันเปิดเรียนทั้งหมด 200 วัน
  

                                         aw - info school

ครู ต้องใช้เวลากับกิจกรรมภายนอกชั้นเรียนที่ไม่ใช่การจัดการเรียนการสอนเฉพาะวันธรรมดาถึง 84 วัน หรือคิดเป็น 42% แบ่งเป็น การใช้เวลายุ่งอยู่กับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก ประเมินนักเรียน ประเมินครูประเมินโรงเรียน รวม 43วัน โดยการประเมินของสมศ.ใช้เวลามากที่สุด 9 วัน และใช้เวลา29วัน ในเรื่องของการแข่งขันทางวิชาการ สุดท้ายคือใช้เวลา10วันร่วมการอบรมของหน่วยงาน ซึ่งทั้งหมด42%นี้เป็นการดึงครูออกจากห้องเรียน ทำให้ประสิทธิภาพการเรียนการสอนลดลง ส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียนโดยตรง

ทั้งนี้จากผลสำรวจครูในประเทศของพบว่ายังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระดับที่ดี คือใช้เวลากับการสอนในชั้นเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ 4 ชั่วโมง/วัน แต่ครูกำลังถูกกดดันและเริ่มไม่มีความสุขเพราะภาระงานนอกห้องเรียนที่ดึงเวลาครูออกไปถึง 42% ยังไม่รวมถึงภาระการทำเอกสาร การอบรม และงานสัมมนา ทำให้งานสอนมีแค่ 1 ใน 4 เท่านั้น

aw - info school 2

 

ข้อมูลและภาพประกอบจาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.)  

ไปเจอมาที่ MThai News http://news.mthai.com/general-news/406330.html


cr.http://www.dek-d.com/board/view/3425871/

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง