โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์

Settabutr Upathum School

เรียนภาษาอังกฤษ

วันที่ 02 ธ.ค. 2556
ผู้เข้าชม : 1002
คณะครูศ.บ.อ.จะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ สัปดาห์ละหนึ่งชั่งโมงครึ่ง ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับ ถ้าใครยังไม่แน่ใจว่ากลุ่มท่านเรียนวันไหน กรุณาติดต่อผู้จัดการครับ 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง