โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์

Settabutr Upathum School

ตรวจสอบข้อมูลการใช้งานบัตร

วันที่ 17 ก.พ. 2562

สิทธิประโยชน์ (Benefits)

สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้งานบัตรโดยการ Log in จากหน้าเว็บไซต์
Registered members are able to log in to website to query following items.

  • รายการเติมเงิน (Reload Transaction History)
  • รายการใช้จ่ายผ่านบัตร (Payment Transaction History)
  • ยอดเงินคงเหลือในบัตร (Balance Inquiry)
  • แต้มสะสม (Point Transaction History)
  • คูปองคงเหลือในบัตร (Remaining Coupon)
        (กดปุ่มเพื่อสมัครสมาชิกสำหรับการตรวจสอบข้อมูลการใช้งานบัตรของนักเรียน)

หมายเหตุ : ข้อมูลบัตรจะอัพเดทในระบบหลังจากเวลา 06.00 น.
Remark: Card information will be updated in the system after 6.00 AM.CR.https://www.thaismartcard.co.th