โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์

Settabutr Upathum School

วิธีใช้และการเก็บรักษาบัตรสมาร์ทเพิร์ส

วันที่ 25 มี.ค. 2562

วิธีใช้และการเก็บรักษาบัตรสมาร์ทเพิร์สสำหรับนักเรียนโรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์


1.การเติมเงิน
   - นักเรียนสามารถเติมเงินได้ที่โรงเรียนทุกวันจันทร์ - ศุกร์ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาคือ 
   ช่วงเช้า  ตั้งแต่เวลา 07.00 - 07.45 น.  ณ บริเวณหน้าบ้านครูผู้จัดการ  ติดประตูทางออกซอยลาดพร้าว 51
   ช่วงบ่าย  ตั้งแต่เวลา  15.00 - 17.00 น. ณ บริเวณโรงอาหาร

   และวันเสาร์  ตั้งแต่เวลา  07.00 - 08.30 น. และ 09.45 - 10.30 น.
   *หรือเติมได้ที่ร้านค้า 7-11 ทุกสาขาคะ
   - นักเรียนเติมเงินขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 10 บาทขึ้นไปนะคะ

 

2.การใช้จ่ายแทนเงินสด
   - นักเรียนสามารถใช้บัตรสมาร์ทเพิร์สแทนเงินสดในการซื้ออาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์การเรียนได้ทุกร้านในโรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์    ตามเวลาเปิดทำการ  และสามารถนำบัตรเดียวกันไปซื้อของที่ร้านค้า 7-11 หรือร้านค้าที่ร่วมโครงการ

3.การคืนเงิน
   - นักเรียนไม่สามารถขอคืนเงินที่เติมเข้าบัตรสมาร์ทเพิร์สไปแล้วได้ในทุกกรณี

4.วิธีเก็บรักษา
   - ไม่นำบัตรไปขีดข่วนจนเกิดรอยชำรุดหรือทำให้ตัวบัตรโค้งงอ
   - หลีกเลี่ยงการนำบัตรไว้ใกล้ที่ๆ มีคลื่นแม่เหล็กสูง ร้อนจัด ความชื้น หรือที่อาจจะเสี่ยงทำให้บัตรเปียกน้ำ
   - บัตรอาจมีปัญหาไม่อ่านค่า  ใช้ซื้อสินค้าหรืออาหารไม่ได้  หรือเช็คยอดเงินคงเหลือไม่ได้  กรุณานำส่งครูประจำชั้น หรือห้องธุรการเพื่อตรวจหาสาเหตุและทำการแก้ไขต่อไป