โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์

Settabutr Upathum School

SMART PURSE (บัตรสมาร์ทเพิร์ส คืออะไร ?)

วันที่ 20 ม.ค. 2562

สมาร์ทเพิร์ส คือ (What is Smart Purse)


บัตรเงินสดดิจิตอล
ซึ่งเปรียบเสมือนกระเป๋าเงินที่คุณสามารถพกพาไปได้ทุกที่ โดยไม่ต้องพกเงินสดหรือบัตรอื่นให้ยุ่งยาก

 • สะดวก รวดเร็ว

  • ใช้ง่าย ด้วยระบบ Contactless
  • แค่แตะก็จ่ายเงินเสร็จเรียบร้อย
 • คล่องตัว ไปทุกที่

  • ใช้ง่ายแทนเงินสดตามร้านค้า และร้านสะดวกซื้อ
  • ใช้ชำระค่าโดยสารใน
   ระบบขนส่งมวลชน
  • ใช้ออกตั๋วชมภาพยนต์
   และคอนเสิร์ต
  • สามารถบันทึก และจัดเก็บโปรแกรม