ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การบ้าน Online

การบ้าน Online จากครู James และ ครู Nathan มาแล้วครับ! สำหรับ Brain Gym ที่ผมได้เกริ่นกับท่านผู้ปกครองไว้ในวันปฐมนิเทศที่ผ่านมา ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

เด็กๆออกรายการ Good Morning กับพี่โบว์ AF

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (25 มกราคม 2557) บางท่านอาจได้เห็นเด็กศ.บ.อ.ออกรายการ Good ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

สืบสานวัฒนธรรมไทย

จากการจัดกิจกรรม “ สีสันแห่งสายน้ำ สืบสานลอยกระทง ” เมื่อวันที่ 15 ...