โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การรายงานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SET

วันที่ 22 ส.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 46
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอความอนุเคราะห์การจัดกิจกรรมถนนคนเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560**ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > กิจกรรมถนนคนเรียน
กำหนดกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐"เลิศล้ำเลอค่าศาสตร์ศิลป์ แดนดินถิ่นทุ่งกุลา พัฒนาสู่สากล" ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ http://esan67.sillapa.net/sp-ret2/