โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา

การอบรมสัมมนา

วันที่ 13 ต.ค. 2559
ผู้เข้าชม : 74
การอบรมสัมมนา "โครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ โรงเรียนเฉพาะความพิการสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น"
 
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา

ที่อยู่ 16/2 หมู่ที่ 4 ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180

โทรศัพท์ 076490842 โทรสาร 076490842 อีเมล์ : sodsuksa2556@hotmail.com

Engine by SchoolWeb.in.th