โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

วันที่ 21 ม.ค. 2562
1

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา

ที่อยู่ 16/2 หมู่ที่ 4 ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180

โทรศัพท์ 076490842 โทรสาร 076490842 อีเมล์ : sodsuksa2556@hotmail.com

Engine by SchoolWeb.in.th