สวนเกษตรโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย

วันที่ 14 มิ.ย. 2556
ผู้เข้าชม : 597

โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาเกษตรเพื่อให้นักเรียนได้คุ้นเคยกับกิจกรรมที่บ้านไปพร้อมกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมดั่งเดิม
รวมทั้งให้สามารถประกอบสัมมาอาชีพได้

https://plus.google.com/photos/102185032827785918718/albums/5889192653121950385?banner=pwa

 ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมวันครู โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใยเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติขึ้นทุกๆ ปี เพราะเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความเคารพนพน้อม พร้อมที่จะเป็นลูกศิษย์เพื่อที่จะได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้อย่างมีคุณภาพ https://plus.google.com/photos/102185032827785918718/albums/5888825349236613089?banner=pwa
โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใยได้จัดโครงการ : "โครงการบริการสารสนเทศ ICT สำหรับนักเรียน" โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองมหาสารคาม 26 สิงหาคม 2556 ถึง วันที่ 4 กันยายน 2556 ห้องอบรม 4C ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สำหรับนักเรียนระดับชั้น ดังนี้ 1.โครงการบริการสานสนเทศ ICTสำหรับนักเรียน วันที่ 26 สิงหาคม 2556 ระดับชั้น อนุบาล 1-2 ชมรูปภาพได้ที่ : https://plus.google.com/photos/102185032827785918718/albums/5919969952930156961 2.โครงการบริการสานสนเทศ ICTสำหรับนักเรียน วันที่ 27 สิงหาคม 2556 ระดับชั้น อนุบาล 3 ชมรูปภาพได้ที่ :https://plus.google.com/photos/102185032827785918718/albums/5919973616263964225 3.โครงการบริการสานสนเทศ ICTสำหรับนักเรียน วันที่ 28 สิงหาคม 2556 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-2 ชมรูปภาพได้ที่ : https://plus.google.com/photos/102185032827785918718/albums/5919974225355164481 4.โครงการบริการสานสนเทศ ICTสำหรับนักเรียน วันที่ 29 สิงหาคม 2556 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3-4 ชมรูปภาพได้ที่ : https://plus.google.com/photos/102185032827785918718/albums/5919974839698923505 5.. โครงการบริการสานสนเทศ ICTสำหรับนักเรียน วันที่ 30 สิงหาคม 2556 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5-6 ชมรูปภาพได้ที่ : https://plus.google.com/photos/102185032827785918718/albums/5919975307942791809 6. โครงการบริการสานสนเทศ ICTสำหรับนักเรียน วันที่ 3 กันยายน 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ชมรูปภาพได้ที่ : https://plus.google.com/photos/102185032827785918718/albums/5919977738335256193 7.โครงการบริการสานสนเทศ ICTสำหรับนักเรียน วันที่ 4 กันยายน 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ชมรูปภาพได้ที่ : https://plus.google.com/photos/102185032827785918718/albums/5919979660130051297 _________________________________________

ที่อยู่ 906 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ 043-711378 โทรสาร 043-711378 อีเมล์ : sny.ac.th@gmail.com

Engine by SchoolWeb.in.th