สวนเกษตรโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย

วันที่ 14 มิ.ย. 2556
ผู้เข้าชม : 490

โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาเกษตรเพื่อให้นักเรียนได้คุ้นเคยกับกิจกรรมที่บ้านไปพร้อมกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมดั่งเดิม
รวมทั้งให้สามารถประกอบสัมมาอาชีพได้

https://plus.google.com/photos/102185032827785918718/albums/5889192653121950385?banner=pwa

 ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมวันครู โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใยเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติขึ้นทุกๆ ปี เพราะเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความเคารพนพน้อม พร้อมที่จะเป็นลูกศิษย์เพื่อที่จะได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้อย่างมีคุณภาพ https://plus.google.com/photos/102185032827785918718/albums/5888825349236613089?banner=pwa
โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาเกษตรเพื่อให้นักเรียนได้คุ้นเคยกับกิจกรรมที่บ้านไปพร้อมกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมดั่งเดิม รวมทั้งให้สามารถประกอบสัมมาอาชีพได้ https://plus.google.com/photos/102185032827785918718/albums/5889192653121950385?banner=pwa
วันที่ 15 มิถุุนายน 2556 ที่ผ่านมา ครู นักเรียน เยาวชน รวมทั้งเครือข่ายผู้ปกครอง ได้นำนักเรียนและคณะเข้าร่วมอบรม รู้เท่าทันสื่อที่ ศูนย์วิจัยพืชไร่ อำเภอสว่างวีรวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี และได้เข้าเยี่ยมชม ถนนเด็กเดิน ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานีhttps://plus.google.com/photos/102185032827785918718/albums/5890000581049582321?banner=pwa

ที่อยู่ 906 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ 043-711378 โทรสาร 043-711378 อีเมล์ : sny.ac.th@gmail.com

Engine by SchoolWeb.in.th