ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน


ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
เขตพื้นที่การศึกษา :
สพป.เชียงราย เขต 1
ที่อยู่ :
หมู่2 ถนน พหลโยธิน
ตำบล บ้านดู่
อำเภอ ตำบล บ้านดู่
จังหวัด เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
57100
โทรศัพท์ :
793028
โทรสาร :
053151545
ระดับชั้น :
-
เว็บไซต์โรงเรียน :
http://member.thai.net/
ก่อนหน้า ถัดไป กลับไปหน้าหลัก

บริษัท สตาร์ทอัพ ดีไซน์ แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

ที่อยู่ 9 ซ.ศรีวิชัย 1 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Email : webmaster@startupthailand.com