ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน


ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เขตพื้นที่การศึกษา :
สพม. เขต 2
ที่อยู่ :
หมู่1 ถ.มหาพฤตฒาราม
แขวง เขต บางรัก
เขต บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
10500
โทรศัพท์ :
022365755,
โทรสาร :
022365740
ระดับชั้น :
-
เว็บไซต์โรงเรียน :
-
ก่อนหน้า ถัดไป กลับไปหน้าหลัก

Livebox it Development

ที่อยู่ 85 อาคารภูสรวงเพลส (ห้อง 104)

ถนนคลองชลประทาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Email : liveboxit@gmail.com

Website : www.liveboxitdev.com