ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่ว ประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ดูรายชื่อโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ภาคกลาง
กลับหน้าหลัก

ชื่อโรงเรียน จังหวัด หมายเลขติดต่อ ดูรายละเอียด
Loading data from server

Livebox it Development

ที่อยู่ 85 อาคารภูสรวงเพลส (ห้อง 104)

ถนนคลองชลประทาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Email : liveboxit@gmail.com

Website : www.liveboxitdev.com