โครงการ smart farmer (ศึกษาดูงาน)

วันที่ 29 มี.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 146
วันที่ 29 มีนาคม 2561 กศน.อำเภอตระการพืชผล นำประชาชนทั่วไป เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลช่องแม็ก อำเภอสิรินธร ตามโคงการ smart  farmer จำนวน 150 คน จาก 10 ตำบล

                           
                                                         <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 7 ตุลาคม 2559 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผล ร่วมทำกิจกรรม 5 ส Big cleaning day <<<<<<ภาพกิจกรรม>>>>>>>
วันที่ 22 กันยายน 2559 กศน.อำเภอตระการพืชผลจัดโครงการสัมนาวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผล ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี ซึ่งในวันนี้เป็นวันที่สองของการเข้าค่ายทักษะวิชาการ และได้รับเกียรติจาก นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายเรื่อง แผนที่ชีวิต วิธีคิดสู่ความสำเร็จ <<<<<<<<<<คลิกเพิ่อชมภาพกิจกรรม>>>>>>>>>>>
วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 กศน.อำเภอตระการพืชผล ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานในเดือนมิถุนายน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอตระการพืชผล