โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

Samliam Municipal School

ขอเชิญร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคี วันที่ 16 มี.ค 2561

วันที่ 13 มี.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 357
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันศุกร์ที่  16  มี.ค 2561  มีการแสดงกิจกรรมแสดงผลงานนักเรียนแบบ Open House มีกิจกรรมให้นักเรียนและผู้ปกครอง หรือผู้ที่สนใจร่วมสนุกมากมาย

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันศุกร์ที่ 16 มี.ค 2561 มีการแสดงกิจกรรมแสดงผลงานนักเรียนแบบ Open House มีกิจกรรมให้นักเรียนและผู้ปกครอง หรือผู้ที่สนใจร่วมสนุกมากมาย