โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)

วันที่ 15 ธ.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 36
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าค่ายลูกเสือ ที่ค่ายศรีพัชริน จังหวัดขอนแก่น