โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

ด.ญ.ศุภ์วรรณรักษ์ ศรีสอาด :นักเรียนคนเก่งโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ

วันที่ 29 ม.ค. 2562
ผู้เข้าชม : 19

               
               ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนคนเก่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 "น้องน้ำ" เด็กหญิงศุภ์วรรณรักษ์ ศรีสอาด นักเรียนชั้น ม. 2 
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมเทศบาลนครขอนแก่น ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ในการแข่งขันนักเรียนคนเก่งโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2561 รับทุนการศึกษา 5,000 บาท 
ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในความสำเร็จครั้งนี้ สามเหลี่ยมสุดยอด...

                         


                        
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฟุตซอลพระไกรคัพ ณ อ. เกษตรสมบูรณ์ จ. ชัยภูมิ ทีมโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม U.12 ในการส่งแข่งขันในครั้งแรก ในวันที่ 3 มีนาคม 2561
นักเรียนคนเก่งชั้น ป.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักกีฬาคนเก่ง
love love love love love love love love love love love love

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

ที่อยู่ 156/56 หมู่ 16 ถนนศิลปสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 043237611 อีเมล์ : bunsit@hotmail.com

เว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่า

Engine by SchoolWeb.in.th