โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

Samliam Municipal School

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 28 ต.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 111
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561  วันที่  1 พฤศจิการยน  พ.ศ. 2561
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฟุตซอลพระไกรคัพ ณ อ. เกษตรสมบูรณ์ จ. ชัยภูมิ ทีมโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม U.12 ในการส่งแข่งขันในครั้งแรก ในวันที่ 3 มีนาคม 2561
นักเรียนคนเก่งชั้น ป.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักกีฬาคนเก่ง
love love love love love love love love love love love love