โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

กิจกรรมวันรักษ์ไทย ปี 2561

วันที่ 16 ส.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 112
ต่างคนต่างบทบาทและหน้าที่ เมื่อเต็มที่กับสิ่งที่ได้รับมอบหมาย เมื่อนำมารวมกันแล้วมันลงตัวและสวยงามเสมอ #วันรักษ์ไทยสามเหลี่ยมเป็นหนึ่งเดียว

  

 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฟุตซอลพระไกรคัพ ณ อ. เกษตรสมบูรณ์ จ. ชัยภูมิ ทีมโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม U.12 ในการส่งแข่งขันในครั้งแรก ในวันที่ 3 มีนาคม 2561
นักเรียนคนเก่งชั้น ป.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักกีฬาคนเก่ง
love love love love love love love love love love love love

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

ที่อยู่ 156/56 หมู่ 16 ถนนศิลปสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 043237611 อีเมล์ : bunsit@hotmail.com

เว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่า

Engine by SchoolWeb.in.th