โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

ชนะเลิศฟุตซอล อายุ ไม่เกิน 12 ปี ถ้วยพระราชทาน

วันที่ 05 มี.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 192
ชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฟุตซอลพระไกรคัพ ณ อ. เกษตรสมบูรณ์ จ. ชัยภูมิ 
ทีมโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม U.12 
ในการส่งแข่งขันในครั้งแรก ในวันที่ 3 มีนาคม 2561 

       
  

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง