งานเกษียณราชการ

วันที่ 08 ต.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 9


อาจารย์สมพงษ์  ภูจริต  ครูชำนาญการพิเศษ

อาจารย์กมล  ทุยเวียง  ครูชำนาญการพิเศษ

 

นักการบุญส่ง  กาบขน

 


 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สานฝันฟุตบอลขอนแก่น ทีมสมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาสู่ "โรงเรียนพอเพียง" วันที่ 11 กันยายน 2560
อาจารย์สมพงษ์ ภูจริต ครูชำนาญการพิเศษ อาจารย์กมล ทุยเวียง ครูชำนาญการพิเศษ นักการบุญส่ง กาบขน