การอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 12 ก.ย. 2560
ผู้เข้าชม : 24
การอบรมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อพัฒนาสถานศึกษาสู่ "โรงเรียนพอเพียง" วันที่ 11 กันยายน  2560

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สานฝันฟุตบอลขอนแก่น ทีมสมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาสู่ "โรงเรียนพอเพียง" วันที่ 11 กันยายน 2560
อาจารย์สมพงษ์ ภูจริต ครูชำนาญการพิเศษ อาจารย์กมล ทุยเวียง ครูชำนาญการพิเศษ นักการบุญส่ง กาบขน