โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

ดาวน์โหลดเอกสาร

วันที่ 23 ก.ย. 2561
ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง จำนวนไฟล์
-14. เอกสารเกี่ยวกับ นศท. 8
-13. แผนพัฒนาโรงเรียน 2559 3
-12. โครงการของโรงเรียน 1
-11. ตัวอย่างแผนลดเวลาเรียน 1
1

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

ที่อยู่ 156/56 หมู่ 16 ถนนศิลปสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 043237611 อีเมล์ : bunsit@hotmail.com

เว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่า

Engine by SchoolWeb.in.th