โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

ทดสอบการอ่าน เขียน ระดับชั้น ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561

วันที่ 16 ก.พ. 2562
ทดสอบการอ่าน เขียน  ระดับชั้น ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561
 วันที่ 24  สิงหาคม พ.ศ. 2561

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

ที่อยู่ 156/56 หมู่ 16 ถนนศิลปสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 043237611 อีเมล์ : bunsit@hotmail.com

เว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่า

Engine by SchoolWeb.in.th