โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

ชุดนักเรียน

วันที่ 20 ม.ค. 2562
ชุดนักเรียนหญิง ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3                                      ชุดนักเรียนชาย ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3
            
ชุดนักเรียน ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4                                            ชุดพละ

     

ชุดนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

ที่อยู่ 156/56 หมู่ 16 ถนนศิลปสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 043237611 อีเมล์ : bunsit@hotmail.com

เว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่า

Engine by SchoolWeb.in.th