โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

ชุดนักเรียน

วันที่ 24 ก.พ. 2561
ชุดนักเรียนหญิง ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3                                      ชุดนักเรียนชาย ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3