โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

เพลงมาร์ชโรงเรียน

วันที่ 26 มิ.ย. 2561
เพลงมาร์ชโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม รุ่นปรับปรุงปี 2560
คำร้อง/ทำนอง  นายพินิจ โคตรงาม

คลิกที่ลิงค์เพื่อรับฟัง
เวอร์ชันมีเสียงร้อง      https://drive.google.com/open?id=0B0CAQMS5S0JaZ3NISGxEVDN6aTg
เวอร์ชันไม่มีเสียงร้อง  https://drive.google.com/open?id=0B0CAQMS5S0JaR1Q2clUweG1OSTQ