โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

เพลงมาร์ชโรงเรียน

วันที่ 20 ม.ค. 2562
เพลงมาร์ชโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม รุ่นปรับปรุงปี 2560
คำร้อง/ทำนอง  นายพินิจ โคตรงาม

คลิกที่ลิงค์เพื่อรับฟัง
เวอร์ชันมีเสียงร้อง      https://drive.google.com/open?id=0B0CAQMS5S0JaZ3NISGxEVDN6aTg
เวอร์ชันไม่มีเสียงร้อง  https://drive.google.com/open?id=0B0CAQMS5S0JaR1Q2clUweG1OSTQ

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

ที่อยู่ 156/56 หมู่ 16 ถนนศิลปสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 043237611 อีเมล์ : bunsit@hotmail.com

เว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่า

Engine by SchoolWeb.in.th