โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

ผู้บริหาร

วันที่ 17 ม.ค. 2562


นายบุญธรรม  โบราณมูล

 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 
นายวรวุฒิ  อันปัญญา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


 ดร.พูลผล ชาญวิรัตน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


 

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

ที่อยู่ 156/56 หมู่ 16 ถนนศิลปสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 043237611 อีเมล์ : bunsit@hotmail.com

เว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่า

Engine by SchoolWeb.in.th