โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

ปฎิทินกิจกรรม

วันที่ 12 ธ.ค. 2561
รายการ วัน/ เดือน/ ปี
อบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนพอเพียง                13-15  กันยายน  2560
ค่ายวิชาการ      18 กันยายน  2560
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 สายชั้นมัธยมศึกษา 26-28 กันยายน 2560
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 สายชั้นประถมศึกษา 27-28 กันยายน 2560
   
   
   

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

ที่อยู่ 156/56 หมู่ 16 ถนนศิลปสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 043237611 อีเมล์ : bunsit@hotmail.com

เว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่า

Engine by SchoolWeb.in.th