โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

บุคลากร

วันที่ 23 พ.ค. 2561

 

นายบุญธรรม  โบราญมูล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 


ดร.พูลผล ชาญวิรัตน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวรวุฒิ อันปัญญา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา