อัลบั้มรูป : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเยี่ยม

วันที่ 16 ก.ค. 2561