อัลบั้มรูป : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเยี่ยม

วันที่ 16 ม.ค. 2562