อัลบั้มรูป : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเยี่ยม

วันที่ 19 ก.ย. 2561