อัลบั้มรูป : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเยี่ยม

วันที่ 21 พ.ย. 2561