โรงเรียนบ้านไร่พรุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนน้ำผุดโพธาราม

วันที่ 14 ก.ย. 2560
ผู้เข้าชม : 92
          โรงเรียนบ้านไร่พรุ  ได้รับเกียรติเป็นสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มโรงเรียนน้ำผุดโพธาราม
ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17, 19 สิงหาคม 2560

  ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
       บริษัท โรบินสัน สาขาตรัง ร่วมกับโรงเรียนบ้านไร่พรุ จัดกิจกรรม Firman Kids หนูน้อยนักผจญเพลิง ให้แก่นักเรียน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความรู้ ทักษะการป้องกันภัยและการแก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุการณ์ด้านอัคคีภัย   
วันนี้ลอยกระทง บุญนั้นส่งแสนสุขใส พวกเราทั้งชาวไทย ได้กราบไว้แม่คงคา ทุกคนบูชาสินธุ์ ทั่วแผ่นดินรู้คุณค่า ได้อาบดื่มใช้มา เรารู้ค่าทดแทนคุณ เมื่อถึงคราต้นเดือนเย็นเพ็ญสิบสอง กระทงก็ลอยละล่องเต็มท้องน้ำ จึงเขียนกลอนบทนี้ให้ลอยตาม เพื่อส่งความหวังดีถึงทุกคน ขอให้ความไม่ลงรอยจงลอยลับ ขอให้ทุกข์จงเลือนดับเหมือนล่องหน ขอให้สุขมาอยู่ใกล้คล้ายเงาตน ขอให้จิตเย็นดั่งชลกลางเหมันต์ ขอให้ใจอย่าลอยไปกับสายน้ำ ขอให้เหงาแต่พองามเพียงพอฝัน ขอให้เพื่อนไม่มากน้อยพอแบ่งปัน ขอความรักอยู่ตรงนั้น…ในใจคุณ ขอขอบคุณ กลอนวันลอยกระทง จาก : http://www.dmc.tv
โรงเรียนบ้านไร่พรุ ได้รับเกียรติเป็นสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มโรงเรียนน้ำผุดโพธารามประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17, 19 สิงหาคม 2560