โรงเรียนบ้านไร่พรุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 Banraipru School
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทัศนศึกษา

กิจกรรมทัศนศึกษา โครงการเรียนดีเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งนี้เป็นครั้งพิเศษกว่าปีที่ผ่านมา ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเปิดโลกอินเทอร์เน็ตกับ 3BB

บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงเรียนบ้านไร่พรุ จัดกิจกรรม "เปิดโลกอินเทอร์เน็ตกับ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561 โรงเรียนบ้านไร่พรุ ได้จัดขึ้นเพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านไร่พรุ ...