พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 41 ปี วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนพร้าว

วันที่ 18 ก.พ. 2556
ผู้เข้าชม : 1165
11 กุมภาพันธ์ 2556 : โรงเรียนพร้าววิทยาคมจัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 41 ปี วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนพร้าววิทยาคม ณ บริเวณใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยมีการถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป พร้อมถวายปัจจัยไทยธรรม


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
11 กุมภาพันธ์ 2556 : โรงเรียนพร้าววิทยาคมจัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 41 ปี วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนพร้าววิทยาคม ณ บริเวณใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยมีการถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป พร้อมถวายปัจจัยไทยธรรม
15 กุมภาพันธ์ 2556 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจััดกิจรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวันตรุษจีน
14 กุมภาพันธ์ 2556 : ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาพร้าวมอบรางวัลแก่นักเรียนที่มีผลการออมดีเด่น และรองผู้อำนวยการสนั่น นามวงศ์พรหม มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่ครูที่ปรึกษาที่ส่งเสริมการออมให้แก่นักเรียน